Conclusies
Vanwege gedeeltelijke verzakking en daaruit voortkomende scheurvorming moest de fundering aangepakt worden. In mijn onderzoek heb ik niet alleen ontdekt dat de Waag op de Nieuwmarkt in Amsterdam (oorspronkelijk gebouwd als stadspoort) ouder is dan gedacht, maar ook in meerdere delen is gebouwd. De originele poort was veel kleiner en had kantelen. Later is het gebouw opgehoogd. Ook het voorste gedeelte van het gebouw, de zogenaamde voorpoort, is pas later toegevoegd.

Toepassing
Dankzij mijn ontdekkingen kregen de funderingsexperts een beter inzicht in de werking en zakking van de bouwdelen, waardoor ze een beter herstelplan konden maken.

Extra publicatie
Lees hier mijn publicatie over De Waag in het academische tijdschrift Bulletin KNOB

Kanteel in St. Eloystoren