Wat kost een bouwhistorisch onderzoek?

Elk monument is uniek. Zo is een klein 16e-eeuws huisje heel anders dan een 20e-eeuwse school. Bovendien heeft elk gebouw zijn eigen bouw- en verbouwingsgeschiedenis. Dit betekent dat elk bouwhistorisch onderzoek maatwerk is.

Daarom maakt Bureau Bouwtijd voor u, geheel vrijblijvend, een maatwerk onderzoeksplan met uitgesplitste offerte.

Ten eerste wordt hierin duidelijk vastgelegd wat u wel en niet laat onderzoeken. Zo betaalt u dus alleen voor onderzoek dat echt nodig is.

Ten tweede kunt u hierin goed zien waar de kosten uit bestaan. Ze zijn gebaseerd op het geschatte aantal uren voor archief-, literatuur- en gebouwonderzoek en rapportage, zoals voorgeschreven in de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek van de RCE e.a. (2009). Ze hangen o.a. af van:

  • de grootte van uw gebouw of object
  • de beschikbaarheid van bouwtekeningen¬†
  • de complexiteit van het gebouw (hoe meer tijdlagen, hoe complexer)
  • de (door de gemeente of een andere overheidsinstelling) gewenste diepgang van het onderzoek (slechts een verkenning, of juist een opname tot in detail)

Neem vrijblijvend contact op met Bureau Bouwtijd voor informatie of een offerte.