Conclusie
In een krantenartikel uit 1936 werd een tuinbaas genoemd van landgoed De Tempel. Ik heb zijn kleinzoon kunnen vinden, die over een schitterende collectie foto’s van zijn grootvader beschikt. Deze foto’s waren door eerdere onderzoekers van de landgoederen niet gevonden. Ze leverden dus voor mijn onderzoek een ware schat aan nieuwe informatie op.
Veel van de bruggen en hekken van de landgoederen blijken deels of geheel jonger te zijn dan werd aangenomen. Zo zijn de lantaarns van de toegangshekken ooit vernieuwd door modellen die op detailniveau afwijken.
Een ander voorbeeld is het kleine bruggetje dat hier op de foto staat. Dit blijkt niet, zoals in de rijksmonumentenbeschrijving van de RCE staat, een 19e-eeuwse brug te zijn. Het is een smeedijzeren reconstructie uit ca. 1940 van een houten voorganger. Op detailniveau verschillende de twee bruggen (links de oorspronkelijke, rechts de replica) duidelijk van elkaar.

Toepassing
Het bouwhistorisch onderzoek met aanbevelingen zal gebruikt worden voor het opstellen van een restauratieplan voor de bruggen en hekken.