DIENSTEN

Afstemming met instanties

U heeft van de gemeente of een andere overheidsinstelling te horen gekregen dat u een bouw- of cultuurhistorisch onderzoek met waardenstelling en waardenkaart moet laten maken voor het verkrijgen van een verbouwingsvergunning voor uw monument. 

Maar wát betekent dat precies? Wat verwacht de gemeente van u? Bureau Bouwtijd heeft hier ervaring in en verstaat hun – soms voor leken minder begrijpelijke – vaktaal. Daarom gaat zij voorafgaand aan het onderzoek graag voor u in gesprek met de gemeente om helder te krijgen wat hun eisen zijn. Hierbij brengt Bureau Bouwtijd in kaart:

  • wat voor onderzoek gevraagd wordt (bouw- of cultuurhistorisch, met of zonder waardenstelling)
  • wat wel onderzocht moet worden (en wat níet!)
  • welke mate van diepgang door hen wordt gevraagd (slechts een verkenning, of juist een opname tot in detail)

Op deze wijze levert Bureau Bouwtijd maatwerk: precies datgene wat u nodig heeft voor de verbouwing van uw monument. En zo betaalt u dus alleen voor onderzoek dat echt nodig is.

Bouwhistorisch onderzoek

In feite kan alles wat ooit gebouwd is onderzocht worden. Naast ‘gewone’ gebouwen (woningen, scholen, fabrieken, kerken, boerderijen, gevangenissen etc.) kunnen dus ook objecten zoals hekken, bruggen,  landhoofden, grens- of stoeppalen, etc.  onderzocht worden. Bureau Bouwtijd heeft ervaring in het onderzoeken van gebouwen en objecten van de 15e eeuw tot WO II.

Cultuurhistorisch onderzoek

Naast bouwhistorisch onderzoek bestaat er ook cultuurhistorisch onderzoek, wat een heel breed begrip is. Hierbij worden bijvoorbeeld ook stedenbouwkundige ensembles, straten of woonwijken of landschappelijke elementen onderzocht. Bureau Bouwtijd heeft ervaring met cultuurhistorische inventarisaties. Bij dergelijke projecten werkt Bureau Bouwtijd indien gewenst samen met een van haar preferred partners.

Waardenstelling

Als conclusie van het bouw- of cultuurhistorisch onderzoek worden de monumentale waarden aangeduid in een waardenstelling met waardenkaart. Hierin wordt in een vaste kleurcodering aangegeven welke gebouwen of onderdelen van hoge of juist geen monumentale waarde zijn.

NB Bureau Bouwtijd doet onafhankelijk onderzoek en legt de monumentale waarden alleen vast. Beslissingen over het wel of niet toestaan van het wijzigen van waardevolle onderdelen worden genomen door B&W, op advies van de monumentenambtenaar of -commissie van een gemeente.

Advies

Ten slotte kan Bureau Bouwtijd u optioneel ook adviseren over hoe u het beste met de monumentale waarden in uw gebouw om kunt gaan. Dit advies wordt separaat gegeven nadat de onderzoeksfase is afgerond.

Wat is voor uw gebouw of object van toepassing? Elk gebouw en elke vraag is anders. Neem contact op met Bureau Bouwtijd voor een vrijblijvend gesprek om te kijken wat u nodig heeft.

Speciaal voor overheidsinstanties: Redengevende omschrijvingen

Op uw verzoek kan Bureau Bouwtijd ook redengevende omschrijvingen opstellen voor toekomstige monumenten in uw gemeente.