OVER

Bureau Bouwtijd

Bureau Bouwtijd is een bureau voor bouwhistorisch onderzoek en monumentenadvies. Ook architectuurhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek behoren tot de werkzaamheden. De projecten variëren van onderzoek en advisering m.b.t. bouwkundig erfgoed, zoals huizen, scholen, stadspoorten etc., tot ook ander ruimtelijk erfgoed, zoals bruggen, hekken of zelfs grote infrastructurele objecten. Alles wat ooit gebouwd is kan voor u onderzocht worden.

Jacqueline de Graauw

Eigenaar en oprichter van Bureau Bouwtijd is ir. Jacqueline de Graauw (1982).

Zij studeerde Bouwkunde aan de TU Delft (2008, cum laude) en Conservation of Monuments and Sites aan de KU Leuven (2011, magna cum laude). Ze heeft stages gelopen bij de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf) en bij het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM).

Hierna heeft ze als bouwhistorisch onderzoeker gewerkt aan de Artesis Hogeschool Antwerpen (nu Universiteit Antwerpen) en daarna via een detacheringsbureau als adviseur restauraties & bouwhistorie bij het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Vervolgens heeft ze haar eigen bureau voor bouwhistorisch onderzoek en monumentenadvies opgericht.

Naast haar bureauwerkzaamheden geeft ze, als gastdocent of spreker, regelmatig lezingen over erfgoed en ook publiceert ze over haar onderzoeken in vakbladen. Tevens is ze van 2012-2017 bestuurslid geweest van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) en is ze sinds 2017 lid van de Erfgoedcommissie in Alphen aan den Rijn. Haar werkwijze kenmerkt zich door doortastendheid, helderheid, creativiteit, klantgerichtheid en enthousiasme.

U kunt Jacqueline de Graauw ook vinden op LinkedIN: https://nl.linkedin.com/in/jacquelinejdegraauw

Privacyverklaring Bureau Bouwtijd