LEZINGEN

2012 – heden
Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam (lezing over bouwhistorisch onderzoek t.b.v. BMA-cursus ‘Restauratietechniek’)

2017
Gastcollege bouwhistorie bij Hogeschool van Amsterdam

2016
‘Jong Talent Spreker’ op het Bouwhistorisch Platform van de Stichting Bouwhistorie Nederland

2012
Artesis Hogeschool Antwerpen (studiedag rondom de publicatie van de door mij en een collega ontwikkelde handleiding)
Historisch Genootschap Koudekerk

2011
Symposium Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
Artesis Hogeschool Antwerpen (meerdere gastcolleges)
Open Monumentendagen
Bouwkunstcafé van de Universiteit Utrecht

2010
Contactdag van de werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden

2009
Studiedag van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)