Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Linda Driesen – van de Male van Culthis –  Adviesbureau voor Cultuurhistorie. De eindverantwoordelijkheid lag bij Bureau Bouwtijd.

Een nieuwe polder met acht nieuwe boerderijen

In 1926 begint de inpoldering van de huidige polder ‘De Biesbosch’ bij Dordrecht, in het kader van een groot werklozenproject. Tussen 1933 en 1938 worden acht esthetisch aan elkaar verwante boerderijen in de polder gebouwd, volgens ontwerpen van Bureau Bakker en Van Herwijnen en de architect Walraven. De Griendheuvel is van de hand van Bureau Bakker en Van Herwijnen, dat ook de boerderijen Het Bergsche Veld, Luctor et Emergo, De Maeshoeve en Bij den Peppel heeft ontworpen.

Bouwstijl: Traditionalisme / Delftse School 

In het architectuurbeeld van De Griendheuvel zijn de kenmerken van het Traditionalisme / Delftse School herkenbaar. Nieuw is de wijze waarop de traditionele gebouweenheden in elkaar zijn geschoven, waardoor een nieuwe op de historie geïnspireerde hoofdvorm van een (aan drie zijden gesloten) hoeve ontstaat. De gevels hebben een ambachtelijke uitstraling door het gebruik van een robuuste roodbruine baksteen in Noords kettingverband en vrij gesloten gevels.

Interessante ontdekkingen

Architecten gevonden

De architecten van De Griendheuvel waren tot nu toe onbekend. Uit het archiefonderzoek kwam naar voren dat Bureau Bakker en Van Herwijnen het ontwerp hebben gemaakt.

Verrassing: oude griendheuvel blijkt onderdeel van het ontwerp!

De tuinkoepel is geplaatst op een bestaande griendheuvel in de hartlijn van een hiervoor afgebroken griendkeet. Deze griendheuvel is nog altijd aanwezig! Wel is hij door dichte begroeiing op het eerste gezicht moeilijk waar te nemen

Brug blijkt niet bij complex te horen, maar bij het gebied

Van origine hoort de boogbrug niet specifiek bij dit complex, maar vormde een onderdeel van de infrastructuur van het gebied. In de architectonische uitwerking komt dit zichtbaar naar voren. De brug heeft een meer historiserend karakter en een hoger decoratieniveau; het sobere van het traditionalisme ontbreekt. De brug kan getypeerd worden als overgangsarchitectuur met eclectische stijlkenmerken.

Historische details

Typische jaren ’30 deurklinken van Wehag, glas-in-lood ramen, Bruynzeeldeuren, betegelde Art Deco schouwen.

Onderzoek historische waterinstallatie

Regenput en filter op binnenplein, historisch drukvat op zolder, waterreservoir en accumulator in de garage.