DIENSTEN

Wat voor onderzoek heeft u nodig?

Er zijn verschillende soorten bouwhistorisch onderzoek, waarbij de diepgang van het onderzoek varieert.

  • bouwhistorische inventarisatie
  • bouwhistorische verkenning
  • bouwhistorische opname of deelopname
  • bouwhistorische ontleding

Verder bestaat er ook cultuurhistorisch onderzoek, wat een heel breed begrip is. Hierbij worden namelijk naast gebouwen bijvoorbeeld ook landschappelijke elementen of in de bodem aanwezige sporen van menselijke bewoning onderzocht.

Ten slotte kan Bureau Bouwtijd u ook adviseren over hoe u het beste met de monumentale waarden in uw gebouw om kunt gaan.

Welk onderzoek is voor uw gebouw of object van toepassing? Elk gebouw en elke vraag is anders. Neem contact op met Bureau Bouwtijd voor een vrijblijvend gesprek om te kijken welk onderzoek u nodig heeft.